3:32 pm - Saturday November 18, 2017

Diệt chuột bằng thuốc diệt chuột tận gốc

Có 1,486 lượt xem
Chuột là dịch hại quan trọng trên lúa, gây hại quanh năm. Trong vụ lúa, chuột thường gây hại vào giai đoạn đòng – trổ – chín. Chuột có khả năng sinh sản lớn và “tái lập dân số” rất nhanh.
Chuột đẻ nhiều lứa trong năm, mỗi lứa có thể đẻ nhiều con, thành thục sinh lý nhanh. Người ta tính 1 cặp chuột trong 1 năm có thể đẻ hàng ngàn con chuột. Chuột có tính đa nghi nên hay di chuyển trên đường mòn và thường nếm trước khi ăn, chuột không thể đi lùi, mắt không phân biệt được màu sắc, nhưng rất thính tai và thích thức ăn ướt.
diet chuot tan goc
Chuột làm tổ đẻ trong hang, bờ ruộng, hốc cây, bụi cỏ… Chuột có khả năng di cư, khi di chuyển thành từng đàn lớn. Thiên địch của chuột gồm chó, mèo, rắn, trăn, chim, một số vi khuẩn… và con người.
Phòng trừ chuột nên áp dụng biện pháp tổng hợp bao gồm: Sạ cấy đồng loạt; Vệ sinh đồng ruộng; Không để đất hoang hoá; Bẫy chuột; Đánh bả; Bảo vệ thiên địch; Giăng lưới nylon quanh bờ ruộng… Cần chú ý quản lý chuột nên làm đồng loạt, đều khắp và làm sớm ngay từ đầu vụ. Về thuốc BVTV diệt chuột có thể đánh bả bằng thuốc cách trộn Zinphos 20% với mồi, đặt nơi cửa hang hay trên đường mòn chuột hay đi….
CÔNG TY DIỆT CHUỘT THÔNG TÍN

Bài viết liên quan

Filed in: CÁCH DIỆT CHUỘT
comments powered by Disqus

diet chuot

dich vu diet chuot

thuoc diet chuot

diet chuot

dich vu diet chuot

thuoc diet chuot