3:33 pm - Saturday November 18, 2017

Hà Nội tăng cường công tác diệt chuột bảo vệ sản xuất và sức khoẻ cộng đồng

Có 1,439 lượt xem

Ngày 7/10, UBND TP Hà Nội ban hành Chỉ thị số 20/CT-UBND, tăng cường công tác diệt chuột bảo vệ sản xuất và sức khoẻ cộng đồng.

Để từng bước khống chế và giảm thiểu thiệt hại do chuột gây ra, các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã khẩn trương xây dựng kế hoạch chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền, triển khai hiệu quả Chỉ thị số 09/1998/CT-TTg ngày 18/2/1998 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách diệt chuột bảo vệ mùa màng, môi trường cũng như sức khoẻ người dân.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm căn cứ mùa vụ, hướng dẫn các địa phương kỹ thuật diệt chuột phù hợp, an toàn, hiệu quả, hạn chế tối đa việc dùng thuốc hoá học độc hại cho người, vật nuôi, môi trường, tuyệt đối không được dùng điện để diệt chuột. Bên cạnh đó, phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn biện pháp phòng trừ chuột…

Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng trừ chuột bảo vệ mùa màng ở địa phương mình theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Các sở: Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Y tế, Công thương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND quận, huyện, thị xã chỉ đạo tổ chức thực hiện.

Chỉ thị cũng nêu rõ, “nạn” dịch chuột là báo động trước mắt, nếu không được nhận thức đúng, đầy đủ, để có những biện pháp phòng trừ kịp thời sẽ có tác hại lớn đến sản xuất nông nghiệp, môi trường sinh thái, sức khoẻ cộng đồng. UBND TP yêu cầu Giám đốc các sở, ngành, Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã thực hiện nghiêm túc

CÔNG TY DIỆT CHUỘT THÔNG TÍN

Bài viết liên quan

Filed in: PHÒNG CHỐNG CHUỘT
comments powered by Disqus

diet chuot

dich vu diet chuot

thuoc diet chuot

diet chuot

dich vu diet chuot

thuoc diet chuot