8:49 am - Sunday November 19, 2017

Tag Archives: sinh san cua chuot

loai chuot sinh san

Vòng đời và sinh sản của chuột

Chuột cái có chu kỳ động dục dài 4-6 ngày. Nếu nhốt những con chuột cái với mật độ lớn, tất cả chúng sẽ không động dục, nhưng sau khi cho tiếp xúc với nước tiểu chuột đực, chúng sẽ...

diet chuot

dich vu diet chuot

thuoc diet chuot

diet chuot

dich vu diet chuot

thuoc diet chuot