3:43 pm - Saturday November 18, 2017

Tag Archives: Warfarin

Warfarin

Thuốc diệt chuột đồng Rasger 20 D

Thuốc diệt chuột đồng Rasger 20 D Hoạt chất: Warfarin CÔNG TY DIỆT CHUỘT THÔNG TÍN – BAN THUOC DIET CHUOT TAI TPHCM
Salmonella

Bả diệt chuột sinh học

Bả diệt chuột sinh học dùng diệt chuột đồng ruộng, chuột ở kho tàng, chuột khu dân cư Hoạt chất: Warfarin 0.05 % + Salmonella entiriditis isatchenko 7. F-4 CÔNG TY DIỆT CHUỘT THÔNG TÍN
Warfarin

Thuốc diệt chuột Ranpart 2%D

Thuốc diệt chuột Ranpart 2%D Hoạt chất: Warfarin Ranpart 2%D là thuốc diệt chuột thuộc nhóm “chống đông máu”, khi đi vào cơ thể chuột sẽ gây hiện tượng chống đông máu. Thuốc không có mùi,...

diet chuot

dich vu diet chuot

thuoc diet chuot

diet chuot

dich vu diet chuot

thuoc diet chuot